فروش درختچه یأس هلندی دستگاه لیزر

نامهای همگانی : نا امیدی هلندی , درخت برگ جدید ژاپنی , لگستروم سبز

نام ان دستگاه لیزر یسی &# فروش دستگاه لیزر درختچه آیلکس , Texanum Japanese Privet

اسم علمی : LIGUSTRUM japonicum Texanum

خانواده : Oleaceae زیتونیان

رنگ دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های سفید کرکی که بو تند نا مطلوب منتشر می کنند .

شکل دستگاه لیزر : به طور خوشه ای و نوع ای که قطر هر کل حدود 3 تا 6 میلیمتر است .

میوه : دارای دانه هایی است که به مقدار یک نخود بوده و در غایت این میوه آن به رنگ سیاه در می‌آید .

مقدار حد بخش اعظم : 2 . 5 تا 4 متر

فصل دستگاه لیزر دهی : در فصل بهار یا این که اوایل تابستان

برگ : برگ به رنگ سبز روشن

خاستگاه و موطن گیاه : گونه حیاتی این گیاه از مرزوبوم های ژاپن و چین و کره شمالی آورده شده است و در همه جه به طور هیبرید های متنوع رشد یافته است .

دیوار سبز یاس هلندی

توضیحات در زمینه ی گیاه و حالت حفظ آن :

ناامیدی هلندی مدل ای از لگستروم است و گیاهی با نرخ رویش نسبتا پر سرعت است که دارنده برگ های مدام سبز و درخشان هست . بخشی از درختان عمودی و راست بالا رونده است و در همگی فصول می بضاعت و توان از سرسبزی آن لذت موفقیت .

خاک مطلوب :

در کلیه اشکال خاک های اسیدی , خنثی , قلیایی امکان کاشت و رویش دارد . درخاک رس , خاک رس و شن , شن و ماسه پرورش می نماید .

روشهای ازدیاد و نشر :
نشر با بذر : امکانپذیر می‌باشد اما همگانی نیست چون فرآیندی دوچندان زمانبرتر از روش های دیگر است .

نشر با قلمه : قلمه ساقه درختچه برگریز در فصل پاییز یا این که اواخر فصل زمستان و قلمه ساقه درختچه های مدام سبز ( همانند ناامیدی هلندی ) در آخرها فصل‌تابستان انجام می گیرد . با هرس کردن برگ های ذیل خیس و چسبیده به خاک دستگاه لیزر دان , قلمه ها را در مکان مرطوب یا این که به خوبی زهکشی شده در خاک باغ در نور غیر بدون واسطه و رطوبت بالا نگه داشته شود تا ریشه دار شود . قلمه در خاک مرطوب بعد از 4 – 6 هفته تا به نیکی ریشه داده و بعد از آن قلمه های زمینی را در ظروف اختصاصی نگه دارید .

هورمون ریشه موجب ارتقاء احتمال ریشه خواهد شد , اما برای بسیاری از گیاهان واجب نمی باشد .

خوابانیدن شاخه : رایج وجود ندارد .

پیوند زدن : بر روی اکثری نوع ها می قدرت یأس هلندی را پیوند نمود . متداولترین پایه برای پیوند یأس هلندی برگ عطر است .