ذر دستگاه لیزر منداب

گياهي علفي يكساله و به ارتفاع 20 تا 60 سانتيمتر كه ظاهري شبيه بعضي از تربها دارد ولي خلاف آنها در صورتی برگهايش در بين انگشتان فشرده شود بوي نا مطبوع متصاعد مي سازد . برگهاي آن داراي پهنكي منقسم به یک‌سری بريدگي عميق و نا منظم مي باشد . دستگاه لیزر هاي درشت به رنگ سفيد مايل به رنگ زرد يا مايل به صورتي و منقوش به شبكه اي از خطوط ظريف به رنگ بنفش داراست . ميوه اش به ارتفاع 5/1 تا 3 سانتيمتر و به پهنا 3 تا 5 ميليمتر است ولي خلاف ترب , بند بند نيست . داراي ريشه اي بلند و باريك مي باشد . بذر هاي زرد تا قهوه اي و قرمز‌رنگ گرد و تخم مرغي شكل دارااست . تكثير از طريق بذر انجام مي شود

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در بذر این گیاه را در داخل دستگاه لیزر خانه یا شاسی سرد در درون سینی های کشت کاشت . برای این عمل از خاک کوکوپیت هم پا پرلیت به کار گیری میکنید . ابتدا خاک را با دیازینون و کاپتان یا این که کاربندازیم , ضدعفونی کرده آن گاه هر بذر را باطن هر سلول بکارید . این خط مش باعث افزایش راندمان سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعد از چهار ورقه شدن از داخل سلول بیرون شده و به باطن دستگاه لیزر دان 6 منتقل میگردد و تا فرصت انتقال به زمین مهم سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می کنند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

کشت منداب به صورت ردیفی با مسافت سطر لا ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر و مسافت دو بوته روی سطر کاشت ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر اوایل مهرماه تا اوایل آبان شکل می‌گیرد . هنگام کاشت باید دقت نمود بذور در سطح خاک قرار نگیرند . چون ممکن است بعد از مقطع کوتاهی طعمه پرنده ها شوند . تراکم ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار بوته در هکتار دلخواه است . فورا پس از کاشت بذر بایستی آب پاشی مناسبی انجام گیرد .

منداب
منداب

تولیدات مرتبط
شب رایحه بنفش
بذر دستگاه لیزر شب بو بنفش F1
3 , 000 تومان
کلم زینتی
بذر کلم زینتی صورتی F1
3 , 000 تومان
تاج خروس هرمی
بذر دستگاه لیزر تاج خروس هرمی S1
3 , 000 تومان
بذر دستگاه لیزر حنا
بذر دستگاه لیزر حنا S1
3 , 000 تومان
آهار
بذر دستگاه لیزر آهار الوان S1
3 , 000 تومان
بنفشه زرد رنگ
بذر بنفشه زردرنگ
3 , 000 تومان
دستگاه لیزر سنگ قرمز رنگ
بذر F1 دستگاه لیزر سنگ رقم ج : نشر سیکاس از شیوه های قلمه زدن دستگاه لیزر red
5 , 000 تومان
آفتابگردان زینتی
بذر آفتاب گردان زینتی S1
3 , 000 تومان
ختمی
بذر دستگاه لیزر ختمی S1
3 , 000 تومان
مدام فصل بهار
بذر دستگاه لیزر مدام بهار S1
3 , 000 تومان
دستگاه لیزر رعنا
بذر دستگاه لیزر رعنا قشنگ S1
3 , 000 تومان
قرنفل
بذر دستگاه لیزر قرنفل S1
3 , 000 تومان
ابری آبی رنگ
بذر ابری آبی‌رنگ
3 , 000 تومان
مارگریت
بذر دستگاه لیزر مارگریت S1
3 , 000 تومان
شاهپسند
بذر دستگاه لیزر شاهپسند S1
3 , 000 تومان
کوکب
بذر دستگاه لیزر کوکب S1
3 , 000 تومان

کلیه حقوق دنیوی و معنوی برای ( باغ شیشه ای ( محفوظ است .

info@glassy – garden . com
09124689158